Σχεδίαση εμπειρίας χρήστη, για τη βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το έργο

Το έργο UX@school στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στο σχεδιασμό μαθητοκεντρικών ψηφιακών περιβαλλόντων, δραστηριοτήτων και υλικών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του UX Design για τη βελτίωση της δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία.

 

Το έργο στοχεύει:

1. Στην υποστήριξη ικανοτήτων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων και ελκυστικών μαθητοκεντρικών μαθησιακών διαδρομών, περιβαλλόντων και ψηφιακού υλικού.

2. Να ενισχύσει τις ικανότητες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών – μαθητών και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικτυακών σεναρίων εφαρμόζοντας αρχές σχεδιασμού UX.

3. Στην ενίσχυση των ικανοτήτων για το σχεδιασμό UX, οι οποίες θα εφαρμοστούν για το σχεδιασμό-υλοποίηση-αξιολόγηση αποτελεσματικών διαδικτυακών μαθησιακών σεναρίων.

 

Νέα

Συνεργάτες

Logo

Η Learnable είναι μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που εργάζονται εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Το Learnable επικεντρώνεται στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εκπαιδευομένων στην απόκτηση ” ήπιων ” και ” ισχυρών ” ικανοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο στην εργασία όσο και στη ζωή τους.

Η Learnable δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα σχολεία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες σε διάφορους τομείς, όπως η ψηφιακή καινοτομία, η ένταξη, οι γλωσσικές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία και η επιχειρηματικότητα.

Η κοινότητα αναζητά καινοτόμες λύσεις προκειμένου να καταστήσει την εκπαίδευση προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.

Η Learnable υποστηρίζει την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης και την εξασφάλιση αντίκτυπου στη μαθησιακή διαδικασία.

Ιστοσελίδα:

www.learnable-europe.eu

Επικοινωνία: contact@learnable-europe.eu

Το Akoe Education είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποτελείται από μια ομάδα 9 συνεργατικών σχολείων που μοιράζονται παιδαγωγικές αρχές, συστήματα διαχείρισης και αξίες με σαφή επιθυμία να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Οι δράσεις του Akoe επικεντρώνονται στη βελτίωση των παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων όλων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα σχολεία Akoe και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών είναι το “Σχολείο των εκπαιδευτικών του Akoe”, ημέρες κατάρτισης εκπαιδευτικών που διοργανώνονται μία φορά το χρόνο από το 2005 για τη συζήτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών θεμάτων, με τη συμμετοχή κατά μέσο όρο 300 εκπαιδευτικών.

Οι “Claustre Akoe”, από την άλλη πλευρά, είναι παιδαγωγικές συναντήσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα και τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Akoe, οργανωμένες ανά επίπεδο: προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υπάρχουν επίσης τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών, μία για την προσχολική εκπαίδευση, μία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μία άλλη που αποτελείται από εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής. Αυτές οι ομάδες εργασίας συναντώνται τακτικά για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Ιστοσελίδα: https://akoe.coop/

Επικοινωνία: direccio@akoe.coop

 

Το Budakov Films είναι ένα ψηφιακό στούντιο, παθιασμένο με τη δημιουργικότητα και το σχεδιασμό της μαθησιακής εμπειρίας. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη ταυτότητα μάρκας, αλλά και να μοιραστούμε την επαγγελματική μας εμπειρία με ομοϊδεάτες μας, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους. Με πάθος και τεχνογνωσία στις παραγωγές πολυμέσων και στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης, βοηθάμε εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα να ενδυναμώσουν την οπτική ταυτότητα της μάρκας τους, καθώς και να επανεξετάσουν τα μοντέλα εκπαίδευσης και να ζωντανέψουν καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες μάθησης.

Το Budakov Films έχει συμμετάσχει σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ, όπως Femina – Inclusion of Women in the Cultural and Creative Sector'(2022-1-LU01-KA210-VET-000081625), TOGETHER (DE03-KA227-SCH-093556), EU Digital Framework of Sign Languages (2020-1-IT01-KA202-008386), Flavours of Europe (2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562), REGIO. DIGI.HUB (2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 ), Climate Change Académie (που χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC), κ.λπ.

Δικτυακός τόπος: www.bfstudio.eu

Επικοινωνία: office@bfstudio.eu

 

Το Raseinių Šaltinio progimnazija σχολείο ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1989. Το 1994, το σχολείο πήρε το όνομα “Šaltinis”. Το 2012, η δομή του σχολείου αναδιαρθρώθηκε, αλλάζοντας τον τύπο του από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γενικό σχολείο, το 2014 – από γενικό σχολείο σε γυμνάσιο. Η νομική μορφή του progymnasium είναι ένα δημοσιονομικό ίδρυμα. Ο κύριος σκοπός του είναι η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η έκδοση εγγράφων που νομιμοποιούν τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Ο σκοπός των δραστηριοτήτων του progymnasium είναι να παρέχει προσχολική, πρωτοβάθμια, πρώτο μέρος του βασικού προγράμματος σπουδών, μη τυπική εκπαίδευση και να αναπτύξει ένα ανεξάρτητο, υπεύθυνο άτομο που θέλει να μαθαίνει σε όλη του τη ζωή, να βελτιώσει τις ικανότητές του, να το βοηθήσει να αποκτήσει τις προσωπικές, πολιτικές και κοινωνικές πολιτιστικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή περαιτέρω μάθηση, την απόκτηση ερεισμάτων στον κόσμο της επαγγελματικής δραστηριότητας, τη δημιουργική συμμετοχή στην αστική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας. Περισσότεροι από 600 μαθητές ηλικίας 6 έως 15 ετών είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο.

Ιστοσελίδα: https://saltiniomokykla.lt/

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Ως ένας σύγχρονος διεθνής οργανισμός, ένα

πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας και DIH, το iED παράγει και μεταφέρει τεχνογνωσία, ενισχύει τις επιχειρηματικές γνωστικές διαδικασίες και υποστηρίζει κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στα χρόνια της δραστηριότητάς μας, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 200 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο πολυάριθμων χρηματοδοτικών πλαισίων και έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο εταίρων και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Χρησιμοποιώντας το δίκτυό μας και την τεχνογνωσία μας σε ποικίλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, δημιουργήσαμε έναν ολοκληρωμένο κόμβο γνώσης που καλύπτει τις ανάγκες του πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Δικτυακός τόπος: https://ied.eu/

Επικοινωνία: projects@ied.eu

Το Ινστιτούτο I.I.S. POLO 3 στοχεύει στη σφαιρική διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων που είναι σε θέση να ενταχθούν στην κοινωνία ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, προετοιμασμένοι φοιτητές, υπεύθυνοι εργαζόμενοι. Το σχολείο, μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του, στοχεύει στην τόνωση μιας οργανικής κουλτούρας πολλαπλών χρήσεων, η οποία επιτρέπει την κατάρτιση που μπορεί να δαπανηθεί στον κόσμο της εργασίας, αλλά και να ισχύει για όσους σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, προετοιμάζοντας το μυαλό τους να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει στην ανθρώπινη γνώση η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προβλημάτων.

Ως εκ τούτου, τα μαθήματα όλων των ινστιτούτων παρέχουν στους σπουδαστές τα πολιτιστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση της πραγματικότητας, ώστε να μπορούν να θέσουν τον εαυτό τους με ορθολογικό, δημιουργικό σχεδιασμό και κριτική στάση απέναντι σε καταστάσεις, φαινόμενα και προβλήματα.

Το αυτόνομο σχολείο έχει τις ρίζες του στην περιοχή στην οποία ανήκει και γνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού που εξυπηρετεί. τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς στον οποίο δεσμεύεται να παρέχει μια εκπαιδευτική προσφορά κατάλληλη την αποτελεσματική ένταξη των νέων στο κοινωνικό πλαίσιο, ως πολιτών και ως εργαζομένων.

Ιστοσελίδα: https://www.polotrefano.edu.it/

Επικοινωνία: segregateria@polotrefano.edu.it

 

Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο UX@school

Ένας οδηγός σχετικά με τις αρχές, τα εργαλεία και τα παραδείγματα UX για την εφαρμογή του UX Design σε ψηφιακά προϊόντα και περιβάλλοντα σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

Σύστημα παρακολούθησης σε απευθείας σύνδεση

Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εμπειρίας των μαθητών με βάση το σχεδιασμό UX.

UX@school MOOC

Ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο σχεδίασης UX.

Σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης πρεσβευτών

Ένα διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επικεντρώνεται στη μετάδοση δεξιοτήτων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδιασμού UX.

Υλικό διάδοσης

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Oι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτό.

2023-1-IT02-KA220-SCH-000156059